Neuromarketing eMerite přebírá IPSOS, největší výzkumná agentura v ČR

21. března 2016 | Po 2 letech úzké spolupráce společnosti eMerite s výzkumnou agenturou IPSOS došlo ke vzájemné dohodě v oblasti neuro výzkumů. Ipsos kompletně přebírá aktivity eMerite v této oblasti včetně metodiky a know-how.

K této strategické změně Michal Štěpánek, Executive Director divize IPSOS Connect, která se zabývá výzkumem komunikace a značky, uvádí: „V oblasti neuro výzkumů jsme aktivní od roku 2014, kdy jsme začali používat Facial Coding. Díky této metodě jsem schopni dodávat našim klientům hlubší pochopení výsledků a pomoci jim tak při vývoji efektivní komunikace. V roce 2014 jsme spolu s eMerite začali pracovat na implementaci EEG, GSR, BVP a oční kamery. Šlo nám o to přijít s řešením, které dodává ještě větší úroveň detailu než Facial Coding a zároveň je cenově dostupné. Od roku 2015 je měření pomocí EEG a oční kamery volitelnou součástí našich testů reklamy a pomáhá našim klientům, aby jejich komunikace stála za to.

Martin Petrášek, ředitel eMerite, dodává: „Jsem rád, že kolegové z IPSOSu budou dále rozvíjet tento druh výzkumu. V době, kdy emoce hrají při rozhodovacím procesu významnou roli, bude mít jejich měření stále větší význam.“

Ve standardní nabídce Ipsosu je tak nyní vedle Facial Codingu (metoda určování emocí podle pohybu obličejových svalů) také metoda elektroencefalografie (EEG). EEG zaznamenává mozkovou aktivitu na frontálním a prefrontálním laloku levé a pravé hemisféry, konkrétně změny mozkových vln SMR, beta a gama, které jsou zodpovědné za rozhodování, myšlení a projevy emocí člověka. Díky tomu jsme schopni určit polaritu emocí (pozitivní, negativní) a míru pozornosti v daném okamžiku. Spojení s oční kamerou přináší detailní pohled na to, co v jednotlivých scénách reklamy poutá pozornost a způsobuje reakci měřenou pomocí EEG. Takto lze testovat podněty nejen audiovizuální a zvukové, ale i tištěné, čichové či chuťové.

Více aktualit