#

Monitoring a vyhodnocování reputace značek v diskusích na sociálních sítích a kdekoli jinde na internetu.

Monitoring sociálních médií

Vyhledáváme hodnocení firem, značek, produktů a služeb v sociálních médiích a dalších internetových diskusích. Identifikujeme nejdiskutovanější témata, nejaktivnější a nejvlivnější diskutéry, příznivce (i odpůrce) klienta.

Konkurenční výhody

 • prohledáváme veškeré internetové diskuse: nejen sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Foursquare, Lidé.cz, ale také komentáře pod články, spotřebitelská hodnocení výrobků v e-shopech, samostatná diskusní fóra, blogy atd.
 • poskytujeme 100% filtrovaný monitoring bez nerelevantních a bezobsažných výskytů klíčových slov – všechny zachycené příspěvky procházejí lidských čtením
 • dohledáváme kontextové příspěvky bez klíčových slov, v nichž na sebe diskutující reagují, aniž zmiňují firmu klienta, její produkty, jména představitelů, konkurentů atp., např. „Měl jsem tu jejich sadu taky a za měsíc se rozsypala, nedoporučuju!“
 • zohledňujeme vliv tzv. pasivních účastníků diskusí, kteří namísto psaní vlastních názorů pouze proklikávají u cizích příspěvků tlačítka „To se mi líbí“, „Souhlasím“, „Nesouhlasím“ apod., čímž často zcela změní vyznění diskuse
 • mezinárodní klientela – vedle monitoringu v češtině jsme realizovali/realizujeme zakázky ve slovenštině, ruštině, polštině, maďarštině, slovinštině, chorvatštině, rumunštině, angličtině a němčině
 • reporty z monitoringu zasíláme v libovolné periodicitě: měsíčně, týdně, denně, příp. v ad hoc urgentních reportech informujeme o silně kritických diskusích, vyžadujících okamžitou reakci klienta

Účel a cíle služby

 • zpětná vazba − sleduje bezprostřední reakce trhu na aktivity klienta s možností okamžitě reagovat na případné hrozby (krizová komunikace − ochrana dobré pověsti, budování prestiže značky)
 • zjišťuje potřeby, přání a motivace cílových skupin, včetně faktorů pro rozhodování o koupi (např. cena produktů, rychlost dodání apod.)
 • odhaluje vlivy (často i netušené) na vnímání značky
 • umožňuje srovnání s konkurencí v daném oboru
 • zachycuje aktuální a předpokládané trendy − náměty na inovace, na změny v komunikaci a marketingu, odhaluje tržní příležitosti a nové konkurenty
 • vypovídá o přínosu reklamních kampaní (porovnáním rozsahu  a charakteru diskusí před a po kampani)
 • identifikuje nejvlivnější diskutéry (Opinion Leaders/Makers), vyhledává příznivce (Brand Advocates/Ambassadors) pro budování komunit i odpůrce či „škodiče“ (trolly)
 • ukazuje vztah sociologických profilů zákazníků k různým produktům a službám

Co měříme

 • servery s diskusemi, jejich popularitu a vliv včetně popisu cílových skupin
 • diskutovaná témata o klientovi, jeho konkurentech, příp. o celém oboru působnosti
 • sentiment (emoční ladění) příspěvků – pozitivní/neutrální/negativní
 • charakteristiky nejaktivnějších diskutérů (Key Influencers), vazby mezi nimi, jejich oblíbená témata, míru vlivu (podle počtu Přátel či Followerů, návštěvnosti blogu apod.), ideálně i včetně sociodemografických údajů (pohlaví, věk, zaměstnání) a kontaktů
 • přínos internetových diskusí pro návštěvnost webových stránek klienta, nejlépe i s vyčíslením konverzního poměru, např. kolik návštěvníků a za kolik nakoupilo na webu klienta poté, co na něj přišli z odkazu v určité diskusi; k monitoringu návštěvnosti doporučujeme využívat software Webtrekk 
 • vedle tabulek a grafů interpretují specialisté eMerite naměřená data, upozorňují na souvislosti mezi nimi, vysvětlují příčiny zjištěných trendů (vliv kampaní, uvedení nových produktů apod.) a připojují i konkrétní náměty a doporučení, jak vylepšovat internetovou komunikaci klienta v návaznosti na zjištěné preference zákazníků

Jak měříme

Ke sběru dat používáme souběžně několik českých a zahraničních softwarových nástrojů určených k monitoringu sociálních médií. Nespoléháme se na jediný software – kombinujeme jejich funkcionalitu. Průběžně testujeme další a další nástroje, abychom měli v každém okamžiku k dispozici ty nejlepší. Díky průniku jejich vyhledávacích schopností dokážeme zachytit až třikrát více příspěvků s klíčovými slovy než jednotlivé nástroje.

Ke stažení

Reference

tesco_logo        aaa_logo       rwe_logo2      vf         uniqa

AAA AUTO, Danone, Komerční banka, Mountfield, Provident Financial, TESCO Stores, Uniqa pojišťovna, Vodafone a další, viz naše reference.