eMerite zpřístupňuje databázi emočních reakcí zákazníků na reklamní podněty

29.7.2014 | Jak který typ zákazníka reaguje na určitý prvek televizní, rozhlasové, venkovní nebo internetové reklamy? Jakou pozornost a jaké emoce vyvolává např. ve svobodných matkách nad 30 let rozesmáté dětátko propagující jednorázové pleny? Nebo jak vnímá běžný český penzista vrcholky Alp, které se tyčí v pozadí reklamy na kloubní preparát? Zapamatuje si název značky? Takové stovky poznatků z neuromarketingových výzkumů, ukládané do vlastní databáze emočních podnětů, zpřístupňuje zadavatelům reklamy i agenturám společnost eMerite.

Databáze emočních podnětů eMerite NEURO·DEPOTM je průběžně doplňována o nová data z každého výzkumu nevědomých tělesných reakcí člověka na reklamní podněty, které společnost eMerite realizuje. Neuromarketingové „měření emocí“ poskytuje společnost eMerite od listopadu 2013, od dubna 2014 i s využitím oční kamery (Eye Tracking). Vedoucí výzkumného týmu Pavel Rosenlacher mj. vyučuje aplikaci neuropsychologie v prodeji a marketingu na Vysoké škole finanční a správní, a působí jako školitel na fakultě Biomedicínského inženýrství ČVUT. Členy týmu eMerite NEURO jsou rovněž dlouholetý klinický psycholog, sociolog a statistik. Partnerem eMerite pro výběr respondentů a metodiku NEURO výzkumů je IPSOS, největší agentura pro výzkum trhu a veřejného mínění v ČR podle dosaženého obratu.

Cílem databáze emočních podnětů eMerite NEURO·DEPOTM je poskytovat firmám a tvůrcům jejich marketingové komunikace přesné doklady o tom, jak který prvek reklamy funguje. Podněty jsou v databázi seřazeny podle typologie zákazníků, takže v ní lze snadno vyhledat údaje o emočním účinku určitého prvku reklamy na cílovou skupinu každého klienta. Lze tedy zjistit, jak jsou vybranému typu zákazníků – podle pohlaví, věku, vzdělání, příjmu a dalších sociodemografických ukazatelů – sympatické osoby vystupující v reklamě, jak atraktivní jsou použité scenérie, barvy, texty, podkresová melodie nebo jak působí vůně v obchodě na zvýšení prodeje.

„Než se jakákoli firma pustí do příprav libovolné formy reklamy, může si náhledem do našeho »depa« předem ověřit, čím svoje zákazníky upoutat, jak je pozitivně naladit a přimět k zapamatování značky“, shrnuje přínos databáze eMerite NEURO·DEPOTM Pavel Rosenlacher.

Poplatky za náhled do eMerite NEURO·DEPOTM se odvíjejí od počtu vyhledaných podnětů a složitosti jejich segmentace.

Společnost eMerite, s.r.o., vyhodnocuje spotřebitelské chování zákazníků elektronickými měřicími technologiemi od roku 2003. Provádí monitoring a analýzy uživatelského chování návštěvníků webových stránek, v roce 2010 byla prvním českým poskytovatelem monitoringu sociálních médií a dalších internetových diskusí, a od roku 2013 realizuje „měření emocí“ neuromarketingovými výzkumy. Mezi klienty eMerite patří AAA AUTO, České dráhy, Danone, Komerční banka, Mountfield, RWE nebo Vodafone.


Kontakty:
eMerite, s.r.o., člen skupiny FG Forrest
Tomáš Jindra, manažer marketingu a PR
Pernerova 635/57, 186 00  Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 225 377 892
E-mail: tjindra@emerite.cz
http://www.eMerite.cz
http://twitter.com/emerite

Více aktualit