eMerite.cz umí předem určit účinek každé reklamy

7.10.2014 | Konkrétní číselné hodnoty toho, jakou pozornost, emoce a míru zapamatování vyvolá určitá reklama, dokáže pomocí přístrojů s medicínskou certifikací stanovit společnost eMerite. Z desítek provedených neuromarketingových výzkumů odvodili specialisté eMerite benchmarky, díky nimž mohou o každé další reklamě testované službou eMerite NEURO říci, zda způsobí výraznější či méně výraznou emoční odezvu než je obvyklý standard (benchmark).

Aby bylo možné objektivně určit, jaký skutečný efekt vyvolává určitá reklama – ať již televizní, rozhlasová, tištěná, venkovní nebo jiná – vyvinula společnost eMerite benchmarky. Tzn. na základě všech dosavadních výzkumů neuromarketingového týmu eMerite NEURO stanovila, jakou výši pozornosti, pozitivních nebo negativních emocí a hloubky paměťové stopy standardně vyvolávají jednotlivé typy reklamy. Benchmarky udávají, jakých hodnot během sledování reklamy dosahují nevědomé tělesné procesy jako je bioelektrická aktivita mozku, srdeční tep, dechová frekvence, kožně-galvanický reflex a povrchová teplota pokožky. Výkyvy těchto ukazatelů totiž odrážejí změny duševního stavu, a jsou tedy spolehlivými ukazateli emočních prožitků vyvolaných reklamou.

Benchmarky výzkumů eMerite NEURO mají podobu procentuálních hodnot, které vyjadřují poměr každé sledované veličiny k relaxovanému stavu respondentů. Výsledky všech budoucích neuromarketingových výzkumů eMerite budou poměřovány těmito benchmarky a u každé nově testované reklamy tak ukážou, zda vyvolává větší než obvyklou pozornost a intenzitu emocí, resp. který prvek reklamy působí velmi pozitivně, pozitivně, neutrálně, negativně nebo velmi negativně.

Impulsem ke stanovení benchmarků eMerite NEURO byl mj. neuromarketingový výzkum, který prokázal značné rozdíly mezi výsledky klasického dotazníkového výzkumu a údaji zjištěnými u týchž respondentů medicínskými přístroji. Subjektivní tvrzení respondentů o jejich pocitech ze tří testovaných televizních reklam se totiž významně lišily od naměřených ukazatelů skutečného – nevědomého – zaujetí respondentů těmito reklamami. Spot, který respondenti bezprostředně po sledování hodnotili převážně negativně, v nich ve skutečnosti zanechal nejvýraznější dojem a nejlépe si jej pamatovali. Stejně tak se v hodnocení lišily žebříčky spotů sestavené podle subjektivních pocitů a podle objektivně naměřených hodnot pozitivních reakcí. „Výsledky našeho testu jednoznačně potvrdily, jak zavádějící mohou být výzkumy založené pouze na subjektivních názorech,“ upozornil PhDr. Jaroslav Jančík, psycholog a analytik týmu eMerite NEURO. „I působení reklamy lze posoudit objektivními kritérii – právě našimi benchmarky,“ doplnil Jančík.

Společnost eMerite vyhodnocuje spotřebitelské chování zákazníků elektronickými měřicími technologiemi. Analyzuje preference návštěvníků webových stránek z dat softwaru Webtrekk, je historicky prvním českým poskytovatelem monitoringu internetových diskusí, provádí neuromarketingové „měření emocí“ vyvolaných reklamou a pro zadavatele reklamy provozuje databázi emočních podnětů – eMerite NEURO·DEPOTM. Dlouhodobými klienty společnosti jsou AAA AUTO, Danone, Komerční banka, Mountfield, RWE či Vodafone. V roce 2014 je eMerite partnerem projektu WebTop100.

Více aktualit