#
#

Vyhodnocování uživatelského chování návštěvníků webových stránek ze surových neagregovaných dat.

Webová analytika

Vyhodnocujeme efektivitu www prezentací, on-line aplikací, e-shopů atd. – zda návštěvníci nebloudí v navigačním menu, které překážky jim brání v průchodu až k cílovým stránkám (akcím), jak přínosné jsou které reklamní kampaně (jaké byly náklady na jednoho návštěvníka konvertujícího v zákazníka, na získání loajálního zákazníka atd.).

Naše poradenské analýzy slouží jako podklad pro další rozvoj webu, redesign či tvorbu mikrostránek pro specifické produkty, cílové skupiny, příležitosti atp.

Jak měříme

Pracujeme výhradně se surovými, neagregovanými daty v pokročilých analytických nástrojích, které poskytují důležité údaje nedostupné v bezplatných softwarech Google Analytics apod. Preferujeme software Webtrekk, jehož jsme se v červenci 2014 stali jediným českým certifikovaným partnerem. Používáme ovšem i Adobe (Omniture) SiteCatalyst a další nástroje.

Konkurenční výhody

Analytický software Webtrekk mj. aktualizuje shromážděná data každou hodinu, v jeho víceúrovňových reportech lze najednou sledovat cílové stránky (akce) návštěvníků přicházejících z různých vyhledávačů na různé klíčové fráze (s přesností na 10 minut, nikoliv jen na celé hodiny), tyto návštěvy lze libovolně segmentovat např. podle vstupní stránky nebo firmy, z níž přicházejí. Z formulářů vyplňovaných návštěvníky lze zachytávat neomezený počet parametrů, podrobně vyhodnocovat reklamní kampaně včetně televizních, efektivitu interních upoutávek, při A/B testování lze nechat automaticky spustit úspěšnější testovanou verze webu, vytvářet vlastní metriky odvozováním od stávajících metrik atd.

Naměřená data ovšem získávají hlavní hodnotu až poté, kdy „projdou hlavami“ analytiků eMerite – dva z nich jsou certifikovaní Webtrekk Certified Professional. Ti pak srozumitelně interpretují příčiny a dopady zjištěných jevů, nacházejí skryté souvislosti a na jejich základě klientovi doporučují, jak obsah a strukturu jeho webu přizpůsobovat zjištěným preferencím návštěvníků/zákazníků tak, aby se neustále zvyšoval jeho obchodní přínos. Naše analytické a poradenské závěry formulujeme výhradně na základě objektivních dat — nepracujeme se subjektivními dojmy.

Ke stažení

Reference

csa       cd       kb       cb       portal

České aerolinie, České dráhy, Komerční banka, nakladatelství Portál, Statutární město České Budějovice a další, viz naše reference.