Nejúčinnější TV spot má Toyota, ukázal srovnávací výzkum eMerite NEURO

28. dubna 2015 | Na emoce a pozornost zákazníků nejlépe působí televizní reklamní spot automobilu Toyota Verso. Naopak zlepšit by se měli marketéři Fordu. Zjistil to neuromarketingový výzkum společnosti eMerite.

Neuromarketingový výzkum sedmi vybraných značek vozidel prokázal, že respondenti do svého slovního hodnocení promítají předsudky. Zatímco při standardní dotazníkové metodě označili respondenti za nejlepší spot reklamu na vůz Mercedes Benz Třídy C, při neuromarketingovém měření nevědomých preferencí vyhrává Toyota Verso. „Úspěch Toyoty zajistil přesně zacílený a velmi kvalitně zpracovaný spot. Využil apel na nejžádanější lidské potřeby – touhu po bezpečí a harmonii v láskyplné rodině s dětmi,“ říká ředitel eMerite Martin Petrášek.

Naopak na opačném pólu výsledků výzkumu se nacházel spot automobilky Ford. „Reklamu na vůz Ford Focus by bylo na místě zkrátit. Vystřihnout úvodní, vzájemně se podobající scény s řidičem a průběhem jízdy, které – jak jsme zjistili – nepřitahují pozornost diváků. Při jejich sledování hrozí předčasný odchod značné části diváků“, konstatuje Petrášek.

Výzkum obecně potvrdil, že klasické dotazníkové metody marketingových průzkumů v určitých ohledech selhávají. Dobře to dokládá nízká pozornost respondentů u záběrů na detaily vozu Hyundai a propad emocí u rychlého představování jednotlivých tříd výbav vozu Mercedes Benz. „Paradoxem je, že lidi v reklamě doslova nudí záběry na jednotlivé detaily aut a výbav. Přitom právě výbava a provedení detailů sehrává nepochybně významnou roli při racionálním rozhodnutí o koupi vozu,“ uzavírá Petrášek.

Neuromarketingový výzkum se zaměřil na porovnání emocí a pozornosti u reklamních spotů sedmi vybraných automobilek a probíhal 30. 3. 2015 v projekční místnosti eMerite. Během jedné vteřiny bylo u každého respondenta získáno 288 údajů o změnách jeho mozkové a srdeční aktivity, svalového napětí, dýchání, teploty a vodivosti pokožky. Celkem tak bylo u každého respondenta zpracováno 108 tisíc statistických dat o skrytých tělesných reakcích na promítané reklamy.

Neuromarketing je aplikovanou vědeckou metodou odhalující nevědomé působení reklamy. Přináší poznatky, které lidé nedokážou verbálně sdělit nebo nechtějí přiznat v klasických dotazníkových průzkumech. Výsledky neuromarketingového výzkumu umožňují sestavit reklamní sdělení nebo obal či tvar každého produktu tak, aby odpovídaly v maximální míře preferencím dané cílové skupiny zákazníků.

Máte-li zájem o závěrečnou zprávu z výzkumu, napište nám!

Více aktualit